Privaatsus

Teie privaatsus on Volvo kontserni jaoks oluline. Hindame usaldust, mida oma isiklikku infot andes meie suhtes üles n?itate. Kasutame teie isiklikku infot alati ausalt ja usaldusv??rselt.

Tagame alati info kogumise, kasutamise ja jagamise p?him?tete l?bipaistvuse ja selguse, kelle poole saate küsimustega p??rduda.?

English-Inglise?;?Dutch-Nederlands?;?French-Fran?ais?;?German-Deutsche?;?Polish-Polski?;?Spanish-Espa?ol?;?Swedish-Svenska?;?Italian-Italiano?;?Norwegian-Norsk?;?Finnish-Suomalainen?;?Danish-Dansk?;?Albanian-Shqiptar?;?Belarusian-беларуск??;?Bosnian-Bosanski?;?Bulgarian-български?;?Croatian-Hrvatski?;?Czech-?e?tina?;?Greek-Ελληνικ??;?Hungarian-Magyar?;?Latvian-Latvie?u?;?Lithuanian-Lietuvi?kai;?Macedonian-Македонски?;?Portuguese-Português?;?Romanian-Roman??;?Russian-Pусский?;?Serbian-Српски?;?Slovak-Slovensky;?Slovenian-Sloven??ina?;?Ukrainian-Укра?нська

Veebilehe üldised privaatsusp?him?tted

Saate kasutada Volvo kontserni kogu veebilehte oma identiteeti paljastamata. Allpool on l?hemalt kirjeldatud infot, mida standardselt kogume, kui külastate meie veebilehte. Meie mistahes teenuse kasutajaks registreerumise ja meiega ühenduse v?tmise vormil on esitatud üksikasjalik info selle kohta, kuidas teie andmeid registreerumisega seoses k?ideldakse.

Vastutava t??tleja ja andmekaitseametniku identiteet ja kontaktandmed.

AB Volvo (VOLVO) on isikuandmete vastutav t??tleja ja vastutab teie isikuandmete t??tlemise eest kohalduvate andmekaitseseaduste ja ?igusaktide kohaselt.

Kui teil on küsimusi isikuandmete t??tlemise kohta,?palun v?tke ühendust VOLVO kontserni Grupi privaatsuskontor e-kirjaga aadressil?gpo [dot] office [at] volvo [dot] com, posti v?i telefoni teel

AB Volvo: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 G?teborg, Sweden?

+46 (0)31 66 00 00?

Millise kategooria isikuandmeid VOLVO t??tleb, millisel otstarbel ja millisel ?iguslikul alusel?

VOLVO mistahes veebilehele p??rdumise korral konfigureeritakse teie veebibrauser meie veebiserverile automaatselt edastama j?rgmisi andmeid (logimisandmeid), mille salvestame logifailidesse:

  • P??rdumise kuup?ev
  • P??rdumise kellaaeg
  • P??rdumise l?htekohateave (URL)
  • Otsitud fail
  • Edastatud andmemaht
  • Brauseri liik ja versioon
  • Operatsioonisüsteem
  • IP-aadress
  • Teie internetiteenuse pakkuja domeeninimi.

See on eranditult info, mis ei v?imalda teie tuvastamist. Seda tehnilist infot on vaja teie soovitud sisu ?igesti edastamiseks ja selle kogumine on veebilehtede kasutamise v?ltimatu osa. Logimisandmeid analüüsitakse meie veebilehe omaduste t?iustamiseks ainult statistiliselt. Volvo t??tleb teie isikuandmeid seadusliku ?igustatud huvi alusel.

VOLVO ?igustatud huvi on hallata oma veebilehti hea ?ritava kohaselt ning s?ilitada veebilehtede k?ttesaadavus ja omadused.?

Küpsised
Veebilehe kohandamiseks kasutaja vajadustega kasutame küpsiseid ja j?lituspiksleid andmete kogumiseks veebilehe kasutamise ajal. Nende kasutusandmete kogumine ja kasutajaprofiili loomine toimub anonüümselt küpsise ID alusel. Koostame ja salvestame neid kasutajaprofiile ainult anonüümselt ega ühenda neid teie nime ega muu infoga (nt meiliaadress), mis v?iks teie identiteedi paljastada.

Küpsiseid ei saa kasutada programmide k?ivitamiseks ega viiruste saatmiseks teie arvutisse. Küpsistes sisalduva info abil saame lihtsustada navigeerimist ja h?lbustada veebilehe ?iget n?itamist.

Igal veebilehel on küpsiste kohta eraldi teavitus, milles n?ete kasutajana just sellel konkreetsel lehel kasutatavaid küpsiseid.?

Andmete edastamine kolmandale isikule

Vajaduse korral v?ib VOLVO isikuandmete t??tlemise otstarbel v?i m?ne seaduse v?i eeskirja n?udel jagada teie isikuandmeid muude Volvo kontserni ettev?tetega, sealhulgas ettev?tetega v?ljaspool Euroopa Liitu v?i Euroopa Majanduspiirkonda.

Samuti v?ib VOLVO vajaduse korral isikuandmete t??tlemise eesm?rgil jagada teie isikuandmeid kolmanda osapoole ettev?tete ja tarnijatega, sealhulgas ettev?tetega v?ljaspool Euroopa Liitu v?i Euroopa Majanduspiirkonda.

Teeme Volvo kontserni veebilehe kasutusv?imaluste avardamiseks koost??d erinevate teenusepakkujatega. VOLVO rakendab asjakohaseid turbemeetmeid, mis tagavad teie isikuandmete piisava kaitsetaseme kehtivate andmekaitseseaduste kohaselt. .

Lingid muudele veebilehtedele

Meie veebilehtedel v?ib olla linke muudele veebilehtedele. Me ei saa m?jutada nende saitide haldajate vastavust v?i mittevastavust andmekaitsen?uetele.

Kui kaua VOLVO teie isikuandmeid s?ilitab??

VOLVO s?ilitab teie isikuandmeid niikaua, kuni see on vajalik isikuandmete kogumise eesm?rkide t?itmiseks.?

Teie andmekaitse?igused

Teil on ?igus n?uda VOLVO-lt teavet VOLVO t??deldavate isikuandmete ja sellistele isikuandmetele ligip??su kohta. Teil on ka ?igus n?uda oma isikuandmete korrigeerimist, kui need on valed, ja oma isikuandmete kustutamist. Peale selle on teil ?igus n?uda oma isikuandmete t??tlemise piirangut, mis t?hendab, et n?uate VOLVO-lt teatud tingimustel oma isikuandmete t??tlemise piiramist.

Samuti on teil ?igus keelata oma andmete t??tlemine ?igusliku huvi alusel v?i otseturunduse eesm?rgil. Teil on ?igus ka andmete ülekantavusele (isikuandmete edastamine muule vastutavale t??tlejale), kui VOLVO t??tleb teie isikuandmeid n?usoleku v?i lepingulise kohustuse alusel ja see on automaatne.?

Teil on ka ?igus esitada j?relevalveasutusele kaebusi teie isikuandmete t??tlemise kohta VOLVO-s.